DENNE SIDE er en orientering til købere af »Krigen om Øen». Når QR-koden scannes, føres bogens læsere til oplysningerne her. Det kan være rettelser, tilføjelser eller tilbud om aktiviteter, der relaterer til bogen, havnen eller byen. Du er velkommen til at kigge ind, selvom du ikke har købt »Krigen om Øen«. Endnu 😉