Århundreders bynære badestrand

Da Svendborg i 2016 trak i festtøjet og hyldede sin bro, var der en overset fortælling om Færgekiosken. Men nu er den på vej i tasterne.

Var det en ventesal eller måske en færgekiosk? Bygningen på molen ud for Vindebyfærgernes »hvileplads« er ikke med på mange billeder. Men her er den markant. Der er helt givet mange svendborgensere, der kender svaret på dette og andre spørgsmål: Var der benzintanke ud for den nuværende Færgekiosken? Hvornår blev de indhegnede badeanstalter nedlagt? Hvornår lukkede mejeriet på Tuxensvej? Nogen her, der har arbejdet på mejeriet?

Må jeg invitere dig med på en tur i billedet herunder, formentlig tilbage til 20’erne eller 30’erne. Øverst ses Baagøe & Ribers Trælast, som i dag, torsdag den 24. november, er solgt af niende generation i trælastdynastiet, Ulla og Hans Jørgen Riber. Køber er Svendborgs storinvestor, Erik Skjærbæk.
Gå en tur ned ad Kullinggade forbi Svendborg Gasværk, Tuxens Mejeri og de to badeanstalter til Vindebyfærgernes leje.
Om haven på det tidspunkt tilhørte mejeriet eller Færgeaarden, er for så vidt underordnet. Men Færgekiosken er ikke opført, og kunderne, der kommer med færgerne fra Taasinge, betjenes af den lille kiosk med billetsalg og en mindre ventesal. Den anes kort i billedets bund, men ses på en af de tre kortfilm. Endnu sejler dampfærgen Fritz Juel. Du kan fornemme stemningen på filmene herunder.