»Foreningen til genskabelse af Havfruespringvandet« er stiftet torsdag den 1. februar 2018. Det korte navn er »Havfrueforeningen«. Foreningens formål er at skaffe midler til reetablering af konsul Wessels gave til Svendborg Kommune. Det sker ved i første omgang at ansøge byrådet om tilladelse til at genskabe springvandet i dets oprindelige form. Ansøgningen følges af et tilsagn om, at »Havfrueforeningen« og Facebookgruppen SvendborgHistorier skaffer de nødvendige midler til flytningen fra den nuværende, uheldige placering.

På vegne af »Havfrueforeningen«
1. februar 2018
Bjarne Bekker, formand.

I det år, der snart er gået siden stiftelsen, har vi holdt generalforsamling. valgt bestyrelse og tilrettelagt en folkeindsamling, der starter onsdag den 9. januar 2019. Se mere om genrejsningen og den imponerende donation på 100.000 fra Fynske Bank på
www.havfruespringvandet.dk