Den aften var vi til middag ude i landet, da meteorologerne
varslede 1,80 meter over dagligt vande –
og mens dommedag nærmede sig,
kørte vi hastigt hjem til en oversvømmet Strandvej og have.

Undervejs vurderede jeg hvad 1,80 meter betød – og imens genopførte jeg på det indre billedgalleri stormfloden i november 1872.   Dengang steg vandet hele fire meter. Onsdag den 5. november 2006 var der stormflod igen med vandstand til midt på ishuset i Skårupøre. Havvandet fossede ind ad dørene på »Lysten« i Brogade og fra Frederiksgade næsten helt op til jernbanen. Ved Østre og Nordre Kaj var vandet kravlet over bolværkerne og ud på vejen mod Trælasten og Boghvedemøllen. Den dyreste skade skete på det nye centralrenseanlæg i Skårupøre. Her blev alle bassiner oversvømmet og det varede flere måneder før tilstanden var normal igen i lorteland. De gladeste var mågerne, som i et halvt års tid fik gratis mågemorgenmad.