Hans Jørgen Hansen, der er et kendt ansigt i FAF og Det sydfynske Øhav, har begået denne tankevækkende fortælling om »Hanens Flugt« mellem Langeland, Fyn og Taasinge.

Hasne-rudkøbing

For mange år siden ejede FAF nogle bygninger på Rudkøbing havn. På den ene af disse smukke bygninger sad en vejrhane. Da FAF afhændede disse bygninger, og samtidigt havde bygget nyt domicil på havnen i Svendborg, blev vejrhanen demonteret i Rudkøbing og renoveret på FAF’s smedeværksted. Dette betroede arbejde, blev udført af de 2 dygtige smede Peter Lauersen og Carlo Hansen. Efter nogen tid skulle den så monteres på taget af „Søholm“, der var en del af vort nye domicil. I denne bygning havde jeg kontor fra 1989 til 1997.
Jeg var selv med til monteringen. Jeg lavede bl.a. et dokument, der fortalte historien om vejrhanen.

Hane2
Dette blev så lagt i et forseglet metalrør og monteret på et spær inde i bygningen. „Sådan noget gjorde man før i tiden“, kan jeg huske smedene fortalte.
Til at montere den, havde vi lejet en såkaldt edderkop. Smedene kørte op med hanen, men det kunne edderkoppen ikke klare, så den ene smed blev skiftet ud med mig. Den gang var jeg noget lettere end i dag.
Hane3Nå, men Peter „smed“og jeg kørte op igen og fik monteret vejrhanen, men så begyndte edderkoppen igen at brokke sig. Det ene ben lyste rødt, som er et tegn på, at den er ved at få overbalance. På jorden stod jo nu 2 personer med gode råd. Den ene af dem mente, at man skulle løfte det ben, der lyste rødt, og som sagt så gjort. Lyset slukkede gangske rigtigt, men nu væltede skidtet. Den kunne ikke holde balancen på 3 ben (?!!).
Peter og jeg røg ned i taget og smadrede en masse tagsten. Vi kom dog helskindet ned igen – lettere forskrækkede! Men vejrhanen var smukt monteret! Det var i september 1990.

Hane1
Nogle år efter blev den desværre taget ned igen. Uden min vidende!! Det var, da vi igen flyttede domicil, og solgte bygningerne på Svendborg Havn. Det var i 1997.
Nu tænker I sikkert: Hvor er den nu? Den er monteret på svinestald på Tåsinge. Jeg synes, den skulle have været tilbage på sin plads på den smukke bygning på havnen i Rudkøbing. Sådan blev det imidlertid ikke…

Hane4